AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Proizvodnja i usluge

Proizvodnja sredstava
zа zaštitu bilja
Tehnički direktor
dipl. inž. Ivan Vučinić
tel.: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com 
Semenarstvo Direktor semenarstva
dipl. inž. Miloš Milićević
tel.: + 381 62 80 40 226
e-mail: mmilicevic@agrosava.com

Rukovodilac odeljenja proizvodnje semena
dipl. inž. Dragan Stojković
tel.: + 381 63 11 26 848
e-mail: dstojkovic@ashibridi.com

Rukovodilac dorade semena
dipl. inž. Мomčilo Glumac
tel.: + 381 62 80 40 217
e-mail: mglumac@agrosava.com
Proizvodnja plastične 
ambalaže
Tehnički direktor
dipl. inž. Ivan Vučinić
tel.: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com
 Distributivni centar Rukovodilac skladišno-transportnih poslova
dipl. inž. Igor Grce
tel.: + 381 63 11 26 844
e-mail: igrce@agrosava.com 
 Štamparija Rukovodilac štamparije
Miloš Nastasić
tel.: + 381 63 11 26 837
e-mail: mnastasic@agrosava.com
 Ispitivanje kvaliteta Rukovodilac laboratorije
Mr Sandra Milosavljević
tel.: + 381 62 80 41 336
e-mail: smilosavljevic@agrosava.com 
 Kontrola ambalažnog оtpada Rukovodilac kontrole ambalažnog otpada
dipl. inž. Žana Spaić
tel.: + 381 63 73 43 775
e-mail: zspaic@agrosava.com