Naziv:
Wuxal® Ascofol

Namena:
Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® Ascofol
je folijarno hranivo sa visokim sadržajem organske materije izolovane iz morske alge Ascophyllum nodosum. Ekstrakt morskih algi iz Wuxal® Ascofol-a ima visok sadržaj prirodnih hormona poput citokinina, auksina, giberilina i betena koji utiču na mnoštvo procesa u biljkama.
Wuxal® Ascofol stimulativno utiče na klijanje i ukorenjavanje biljaka, poboljšava rast korena i nadzemnog dela biljaka i povećava otpornost biljaka na stres.

Količina primene:
1-3 l/ha, u zavisnosti od vrste useva.

Pakovanje:
250 ml i 1 L

Proizvođač:
Aglukon