Naziv:
Wuxal® K 40

Namena:
Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® K 40 je visokokoncentrovano kalijumovo folijarno hranivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (lucerka, paradajz, paprika, vinova loza, krompir, krtolaste biljke).
Kvalitetna tečna formulacija, dobro izbalansiran odnos hraniva i potpuno helatinizirani mikroelementi omogućavaju brzo usvajanje hraniva od strane biljaka i laku primenu ovog hraniva.

Količina primene:
2-5 l/ha, u zavisnosti od vrste useva.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Aglukon