Naziv: 
Wuxal® Top P

Namena:

Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® Top P
 je hranivo za sve ratarske, povrtarske useve i voćarske zasade koji imaju visoku potrebu za fosforom. Biljke najintenzivnije usvajaju fosfor u najranijim fazama rasta i razvića i u periodu obrazovanja generativnih organa.
Primenom Wuxal® Top P biljke usvajaju lakopristupačni fosfor, prevazilaze nastale stresne uslove, nastavljaju neometano rast i razvoj, što je preduslov za ostvarenje visokog prinosa.

Količina primene:
2-4 l/ha, u zavisnosti od vrste useva.

Pakovanje: 
1 L

Proizvođač: 
Aglukon