Naziv: 
Wuxal® Zink

Namena: 
Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® Zink
 je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija kod biljaka, jer je aktivator ili sastavni deo mnogih enzima. 
Zbog toga su najtipičniji morfološki znaci nedostatka cinka izazvani nedovoljnom količinom auksina, pre svega mali, sitni, uski listovi, skraćenje internodija i stvaranje rozete. Ovi simptomi su poznati kao "cinkopatija". Nedostatak cinka može se nadoknaditi primenom hraniva Wuxal® Zink.

Količina primene:
1-2 l/ha, u zavisnosti od primene useva.

Pakovanje: 
1 L

Proizvođač: 
Aglukon