Naziv:
Asfert 2
(30:10:10 + ME)

Namena:
NPK đubrivo

Primena:
Asfert 2
je  neorgansko, složeno, čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima.
Primena Asfert 2 u fazama rasta vegetativne mase pospešuje rast korena, stabla, lisne površine, povećava otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine i bolestima.
Optimalna snabdevenost biljke azotom preduslov je za postizanje visokog kvaliteta i prinosa biljaka.

Količina primene:
50-250 kg/ha

Pakovanje:
25 kg

Proizvođač:
Chemical Agrosava