Naziv:
Wuxal® Microplant

Namena:
Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® Microplant se koristi u proizvodnji žitarica i drugih intenzivno gajenih useva, koje se gaje na različitim zemljištima, posebno koja su deficitarna u mikroelementima.

Količina primene:
0,5-3 l/ha, u zavisnosti od vrste useva.

Pakovanje:
1 L i 10 L

Proizvođač:
Aglukon