Naziv:
Colosseum

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Dikamba 578 g/l (DMA 480 g/l čiste kiseline)

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Primena:
Colosseum
je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva).

Količina primene:
0,5–0,7 l/ha, tretiranjem kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova, a širokolisni korovi 2-6 listova.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava