Naziv:
Maton

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
2,4 D (čiste kiseline 600 g/l)

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Primena:
Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i merkantilnom i silažnom kukuruzu.

Količina primene:
Kod pšenice u količini 0,8-1,2 l/ha (8-12 ml/100 m2), tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja (faze 25-30 BBCH skale).
Kod merkantilnog i silažnog kukuruza u količini 0,5-0,8 l/ha, tretiranjem kada kukuruz razvije 3-5 listova (faze 13-15 BBCH skale).

Karenca:
Оbezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Nufarm