Naziv:
Savazon 480

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Bentazon 480 g/l u obliku bentazon-Na soli

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
C3

Primena:
Savazon 480
je selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji i mladoj i zasnovanoj lucerki.

Količina primene:
U soji u količini 1,1-1,2 l/ha, tretiranjem kada je soja u fazi između prvog i trećeg trolista, a u lucerki u količini od 2 l/ha, kada je lucerka visoka 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 listova.

Karenca:
Za soju i lucerku je 63 dana.

Pakovanje: 
250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava