Naziv:
Zeazin

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Тerbutilazin 500 g/l

Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
C1

Primena:
Zeazin je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju travnih korova u kukuruzu.

Količina primene:
Preporuka je da se preparat koristi posle setve, a pre nicanja kukuruza u količini od 1,5 l/ha na zemljištima sa 1-3% humusa, a na zemljištima sa 3-5% humusa u količini od 2 l/ha.
Za tretiranje posle nicanja useva i korova koristi se u količinama 1,3-1,5 l/ha.
Preparat treba primeniti uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Karenca:
Оbezbeđena vremenom primene. 

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava