Naziv:
Butoxone DB

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
2,4 DB (natrijumova so 400 g/l)

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Primena:
Butoxone DB
je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

Količina primene:
1,5–3 l/ha, tretiranjem kada lucerka dostigne visinu 10-20 cm.

Karenca:
Оbezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Nufarm