Naziv:
Piano

Namena: 
Herbicid

Aktivna materija: 
Tifensulfuron metil 750 g/kg

Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
B2

Primena: 
Piano je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje i lucerke.

Količina primene:
U usevu soje primenjuje se nakon nicanja useva i korova, odnosno kada je soja u fazi između prve i treće troliske, kada su korovi u fazi 2-6 listova u količini od 8 g/ha, uz dodatak 200 ml/ha okvašivača ES Plus.
U usevu lucerke primenjuje se kada je u drugoj godini ili starija, u rano proleće pre početka vegetacije u količini 15-20 g/ha, uz dodatak okvašivača ES Plus.

Karenca: 
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 
8 g

Proizvođač: 
Chemical Agrosava