Naziv: 
Stomp® Aqua

Namena: 
Herbicid

Aktivna materija: 
Pendimetalin 455 g/l

Formulacija:  
Suspenzija kapsula (CS)

Klasifikacija rezistentnosti:
K1

Primena: 
Stomp® Aqua je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u šargarepi, crnom i belom luku, i kupusu.

Količina primene: 
U crnom i belom luku se primenjuje u količini 2,5–3 l/ha, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja usleva i korova.
U usevu šargarepe u količini 2–2,5 l/ha, pre nicanja, preko zemljišta po celoj površini.
U usevu kupusa se primenjuje kao zemljišni herbicid u količini 2,5–3 l/ha, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova.

Karenca: 
Do sušenja depozita.

Pakovanje: 
1 L

Proizvođač: 
BASF