Naziv:
Strabon

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:

Fluroksipir-meptil 288 g/l (200 g/l čistog fluroksipira)

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Primena:
Strabon je translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima.

Količina primene:
1 l/ha, u fazi razvoja tri lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 po BBCH skali), a korovi u fazi intenzivnog porasta.

Karenca:
Kod strnih žita je obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava