AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Sirius-suzbijanje korova i desikacija

Sirius je neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju soje, suncokreta, uljane repice, cime krompira i semenske lucerke. Sirius se usvaja zelenim delovima biljke, dok je usvajanje preko korena vrlo slabo.
Efekti primene se uočavaju već nakon 3-5 dana, a uginjavanje korova je već za 7-10 dana.

Aktuelna primena preparata detaljnije