Početna  |  Zaštita bilja  |  Bolesti i štetočine
AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Bolesti i štetočine

Osnova zaštite bilja je prepoznavanje prouzrokovača oboljenja, vrste insekata ili simptoma poremaćaja u ishrani, a sredstva za zaštitu bilja se koriste samo ako se proceni da bi usev mogao biti ugrožen u pogledu opstanka i kvaliteta roda.

Kao pomoć u prepoznavanju, priložili smo neke od najznačajnijih korovskih vrsta, simptoma bolesti biljaka i štetnih insekata koji se javljaju u našim uslovima proizvodnje.