Šećerna repa - Pegavost lišća šećerne repe [i](Cercospora beticola)[/i] | Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Pegavost lišća šećerne repe [i](Cercospora beticola)[/i]

Opis: 

Ekonomski najznačajnija bolest šećerne repe. Simptomi se ogledaju u pojavi pega na lišću, peteljkama, cvetnom stablu, cvasti. Gljiva prvo inficira starije lišće. Koren zaraženih biljaka se slabije razvija i sadrži manje šećera. Ukoliko se bolest ne suzbije na vreme, dolazi do masovnog sušenja lišća, a biljka na uštrb šećera i prinosa ulazi u fazu retrovegetacije.