Šljiva - Šljivin smotavac [i](Grapholita funebrana)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Šljivin smotavac [i](Grapholita funebrana)[i]

Galerija: 
Opis: 

Šljivin smotavac predstavlja jednu od najvažnijih štetočina šljive i široko je rasprostranjen u krajevima u kojima se gaji koštičavo voće. Štete nanosi larva koja se ubušuje u plod. Oštećeni plodovi prestaju da rastu, prevremeno opadaju, ne zadovoljavaju potrebne standarde kvaliteta i nepogodni su za čuvanje i skladištenje. Šljivin smotavac ima tri generacije godišnje. Prezimljava kao odrasla larva u kokonu, na kori nižih grana i stabla ili na biljnom supstratu na površini zemlje.

Mere suzbijanja podrazumevaju praćenje ciklusa razvoja šljivinog smotavca i u skladu sa tim primenu insekticida različitih mehanizama delovanja (Savanur EC, Saturn 250 EC, Bifenicus, Imidan 50 WP).