Šljiva - Šljivina osa [i](Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Šljivina osa [i](Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava)[i]

Galerija: 
Opis: 

Šljivina osa je štetočina koja se javlja svake godine u vreme cvetanja. Prezimljava larva u zemljištu. Na proleće, sa povećanjem temperature zemljišta, pojavljuje se imago. Pojava imaga poklapa se sa fazom bubrenja, a često i početkom cvetanja šljive. U razvijene cvetove, sa spoljašnje strane čašičnih listića, ženka šljivine ose polaže jaja. Štete nanosi larva koja se ubušuje u plodnik tek zametnutog ploda. Ishranom oštećuje plod koji ubrzo otpada. Optimalno vreme suzbijanja je u stadijumu larve i kada je šljiva u fazi precvetavanja. U ovom periodu pčele su prestale posećivati cvetove.