Žetva kukuruza AS hibrida u Silbašu | Chemical Agrosava

You are here

Žetva kukuruza AS hibrida u Silbašu

Dana, 09. oktobra 2018. godine održan je lokani dan polja AS hibrida kukuruza, na parceli domaćina Janka Krnača.

Dobro druženje, sjajna atmosfera i odlični prinosi.