Acramite 480 SC | Agrosava

You are here

Acramite 480 SC

Acramite 480 SC

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Bifenazat 480 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
20D
Pakovanje: 
50 ml, 100 ml i 250 ml
Proizvođač: 
UPL

Karenca:
Jabuka – 14 dana
Malina, jagoda i paprika – 1 dan

 

Primena

Kontaktni akaricid za suzbijanje fitofagnih grinja

JABUKA: za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) na početku pojave pokretnih formi u količini 0,75-1,0 l/ha uz utrošak vode od 600-1500 l/ha.

MALINA: za suzbijanje grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2-0,375 l/ha.

JAGODA: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2-0,25 l/ha.

PAPRIKA: za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u količini 0,2-0,375 l/ha.

Karakteristike

Acramite 480 SC je selektivni akaricid za suzbijanje štetnih fitofagnih grinja na brojnim biljnim vrstama koja se gaje u zaštićenom prostoru i otvorenom polju. Preparat sadrži 480g bifenazata, akaricida iz grupe karbazata, koji deluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Odlikuje se brzim efektom na juvenilne stadijume i adulte grinja paučinara. Preparat ima dugotrajno rezidualno delovanje, a visoku toksičnost zadržava nezavisno od temperature i vlažnosti.
Acramite 480 SC nema sistemično delovanje, stoga je za efikasno delovanje potrebno obezbediti potpuno pokrivanje gornje i donje lisne površine. Bifenazat pripada novoj hemijskoj grupi akaricida koja nema utvrđene rezistentnosti sa drugim akaricidima. Uvođenje preparata Acramite 480 SC na tržište znači uvođenje važnog partnera za upravljanje programom rezistentnosti.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog ukrštene rezistentnosti za suzbijanje fitofagnih grinja ne koristiti alternativno sa preparatom na bazi acekvinocila.

ETIKETA & MSDS