Affirm® 095 SG | Agrosava

You are here

Affirm® 095 SG

Affirm® 095 SG

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Amamektin benzoat 9,5 g/kg
Formulacija: 
Vodorastvorljive granule (SG)
Klasifikacija rezistentnosti: 
6
Pakovanje: 
25 g i 250 g
Proizvođač: 
Syngenta

Karenca:
Kupus, paradajz i paprika – 3 dana
Jabuka – 7 dana

Primena

Insekticid translaminarnog i utrobnog delovanja za suzbijanje gusenica.

JABUKA: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomenella), u količini 2,5 – 3,0 kg/ha, uz dodatak 0,25% mineralnog ulja i uz upotrebu 600 – 1000 l/ha vode, u zavisnosti od bujnosti zasada.
Vreme primene: za suzbijanje prve generacije gusenica jabukovog smotavca, primenjuje se u fazi pojave „crne glave“, odnosno pred piljenje gusenice, i drugo 10 – 14 dana kasnije, ako je potrebno u slučaju razvučenog perioda piljenja gusenica. Zbog kratke karence pogodan za suzbijanje gusenica druge, a ako se pojavi i treće generacije smotavca.

KUPUS: za suzbijanje gusenica kupusara (Pierris brassicae), u količini 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, i uz upotrebu 400 l/ha vode, u zavisnosti od bujnosti useva.

PARADAJZ i PAPRIKA: za suzbijanje gusenice pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u količini 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, i uz upotrebu 400 l/ha vode, u zavisnosti od bujnosti useva.

Vreme primene: preporučuju se dva uzastopna tretmana u slučaju veće brojnosti štetočina u usevu paradajza, paprike i kupusa. Prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih gusenica štetočina, a drugo 7-10 dana nakon prvog.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ne postoje uoštene preporuke o mogućnosti mešanja. U većem broju ogleda utvrđena je fizička kompatibilnost sa mnogim preparatima, ali mogućnost mešanja treba proveriti pre primene. U kombinaciji sa mineralnim uljima, ne sme se primenjivati sa fungicidima na bazi kaptana i sumpora.

Karakteristike

Aktivna materija amamektin benzoat pripada grupi avermektina koji su polusintetski proizvodi dobijeni fermentacijom iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. Affirm® 095 SG je ekološki vrlo prihvatljiv i manje toksičan za korisne predatore. Kontaktno delovanje preparata je slabo i može biti samo ako rastvor preparata dospe direktno na telo gusenice. Preparat se brzo razlaže na svetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost mala. Stepen efikasnosti se povećava dodavanjem mineralnog ulja ili okvašivača. Preporučuje se primena u večernjim časovima.
Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom listom, dolazi do paralize gusenice i prestanka ishrane, a u sledeća 2 – 3 dana dolazi do njihovog uginuća, ali ubrzo nakon ishrane oprskanim lišćem štetne gusenice prestaju da se hrane i ne nanose dalje štete.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, alternativno ne primenjivati insekticide na bazi drugih avermektina. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Affirm® 095 SG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme.

PREDNOSTI

  • Jednistveni način delovanja.
  • Mali rizik od nastanka rezistencije.
  • Translaminarno kretanje u listu ima tzv. transovarijalno delovanje (upija se u ljusku jaja – larva uginjava progrizanjem ljuske jajeta).
  • Brzo se razlaže na površini lista i ploda i ima kratku karencu.
  • Ima manje štetno delovanje na korisne predatore.