Alkazar | Agrosava

You are here

Alkazar

Alkazar

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Piriproksifen 100 g/l
Formulacija: 
Emulzija ulje u vodi (EW)
Klasifikacija rezistentnosti: 
7C
Pakovanje: 
50 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka, kruška i šljiva - 28 dana

Paradajz - 3 dana

Kupus - 14 dana

Primena

JABUKA:

  • za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini 0,75-1,25 l/ha.

Vreme primene: posle cvetanja, prvi tretman početkom leta prve generacije pre polaganja jaja, a drugi 10 dana kasnije.

KRUŠKA:

  • za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u količini 1,0-1,5 l/ha, ili u kombinaciji Alkazar 1,0 l/ha + Amon 020 EW 1,2 l/ha.

Vreme primene: na početku piljenja larvi.

ŠLJIVA:

  • za suzbijanje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u količini 0,75-1,0 l/ha.

Vreme primene: posle cvetanja, prvi tretman početkom leta prve generacije pre polaganja jaja, a drugi 10 dana kasnije.

PARADAJZ U ZAŠTIĆENOM PROSTORU:

  • za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,75 – 1,0 l/ha, ili u kombinaciji Alkazar 0,5 l/ha + Plures 0,5 l/ha.

Vreme primene: prvi tretman na početku piljenja larvi, a drugi 10 dana kasnije.

KUPUS:

  • za suzbijanje bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) u količini Alkazar 0,5 l/ha + Šiman 200 SP 375 g/ha.

Vreme primene: na početku formiranja prvih kolonija.

U toku vegetacije, preparat Alkazar se koristi za suzbijanje kruškine buve na početku piljenja larvi iz jaja (L1) do najkasnije kada su larve u trećem razvojom stadijumu (L3). Međutim, primena u jesenjem tretmanu ima za cilj suzbijanje poslednje generacije kruškine buve, zaustavljanje reproduktivnog razvića ženke, a kasnije razvoj i polaganje jaja u januaru/februaru. Optimalno vreme za jesenji tretman je kada je poslednja generacija u stadijumu L4-5, a pre pojave zimske forme. U ovom stadijumu kruškina buva se i dalje hrani i ima mogućnost da unese preparat.

Karakteristike

Alkazar je digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu. Piriproksifen, aktivna materija preparata Alkazar, pripada grupi analoga juvenilnih hormona. Analozi juvenilnih hormona deluju kontakno i ingestijom, sprečavajući normalan prelazak tretiranih juvenilnih stadijuma u stadijum adulta (narušavajući metamorfozu) ili, u nekim slučajevima onemogućavajući normalno presvlačenje tretiranih larvenih stupnjeva.
Izloženost juvenilnim hormonima ili njihovih analoga u procesu presvlačenja iz larve u lutku, rezultira formiranjem dodatnog (prekomernog) larvenog stupnja u procesu razvića ili formiranje prelaznih oblika koji su posledica abnormalnog razvića i koji u takvom stanju uginjavaju. Piriproksifen deluje u nekim slučajevima ovicidno, sprečavajući normalno odvijanje embriogeneze.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog mogućeg razvoja ukrštene rezistentnosti, preparat ne treba primenjivati alternativno sa preparatima na bazi fenoksikarba.  

ETIKETA & MSDS