Ambalažni otpad | Agrosava

You are here

Ambalažni otpad

Zbrinjavanje ambalaže

Chemical Agrosava ima potpisan Ugovor sa ovlašćenim podoperaterom za sakupljanje, transport i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja – Envipack d.o.o.    
Nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja, ambalaža postaje opasan otpad koji treba zbrinuti na zakonom propisan način.
Na svim preparatima Chemical Agrosave vidno je istaknuto Uputstvo za postupanje sa praznom ambalažom.


Pošto ste ispoštovali Uputstvo za postupanje sa praznom ambalažom, možete kontaktirati Envipack d.o.o. – podoperatera, uz napomenu da ste korisnik Chemical Agrosava preparata.
Envipack d.o.o.
Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Zemun
Kontakt osoba: Aleksandar Šošević
Tel/Fax/Mob: 011 3072 335; 063 458 248

E-mail: office@envipack.rs
                a.sosevic@envipack.rs
                www.envipack.rs