Antracol® WP70 - fungicid

You are here

Antracol® WP-70

Antracol® WP-70

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Propineb 700 g/kg
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (WP)
Klasifikacija rezistentnosti: 
M3
Pakovanje: 
20 g, 200 g, 500 g, 1 kg i 25 kg
Proizvođač: 
Bayer

Karenca:
Krompir, paradajz, luk – 14 dana
Jabučasto voće, stone sorte vinove loze, duvan – 21 dan
Vinske sorte vinove loze – 42 dana

Primena

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem

VINOVA LOZA: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode), kao i za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola) u koncentraciji od 0,25% (25 g/10 l vode).
Vreme primene: početkom vegetacije.

KROMPIR: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i mrke pegavosti (Alternaria solani) u količini 1,5-1,8 kg/ha (15-18 g/100 m²).
DUVAN: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora tabacina) u količini 1-2 kg/ha (10-20 g/100 m²).
JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode).
KRUŠKA: za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia pyrina) u koncentraciji od 0,2% (20 g/10 l vode).
PARADAJZ: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i mrke pegavosti (Alternaria solani) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m²).
LUK: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m²).
LALA: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 3-4 kg/ha (30-40 g/100 m²).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Antracol® WP-70, kao multi-site fungicid dodaje se sistemičnim hromistacidima i fungicidima radi proširenja spektra i dužine delovanja. Meša se sa preparatima na bazi bakarnog hidroksida i drugim WP i WG formulacijama. Ne meša se sa preparatima EC formulacije i sa preparatima bazne reakcije kao što su bordovska čorba i fosetil-aluminijum.

Karakteristike

Antracol® WP-70 je kontaktni preventivni fungicid koji sprečava pojavu velikog broja bolesti u: voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarskim usevima, ukrasnom bilju i drugim gajenim biljkama.
Poseduje i dodatne materije koje povećavaju otpornost biljaka stimulišući zarastanje površinskih oštećenja. Kao multi-site fungicid u primeni je više od 40 godina i do sada nema registrovane rezistencije. Pored zaštite, Antracol® WP-70 gajenoj biljci pruža mogućnost iskorišćavanja cinka prisutnog u formulaciji (157,5 g/kg Zn).
Oštećenja na biljkama koja nastaju posle grada najbolje zarastaju ako se Antracol® WP-70 primeni najkasnije do 24 časa posle oštećenja.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.