ASFERT 2 - neorgansko složeno NPK đubrivo za folijarnu i primenu preko fertirigacije

You are here

Asfert 2 (30:10:10 + ME)

Asfert 2 (30:10:10 + ME)

Tehničke Informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
NPK đubrivo
Pakovanje: 
25 kg
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima

Sadržaj hranljivih elemenata
Makroelementi:

  • Ukupni azot (N)  30%
  • Fosfor (P2O5)  10%
  • Kalijum (K2O) 10% 

Mikroelementi:

  • Gvožđe (Fe)  0,06%
  • Bakar (Cu)  0,01%
  • Mangan (Mn) 0,02%
  • Cink (Zn)  0,02%
  • Bor (B)  0,02%
  • Mobilden (Mo) 0,0015%

Specifična težina: 0,9-1 g/cm3
pH vrednost: 4,1

Primena

Za potpunu ishranu biljaka preko zemljišta (fertirigacijom) mogu se preporučiti količine 50-250 kg/ha, s tim da je zemljište-supstrat klasičnim đubrenjem dovedeno u stanje optimalne plodnosti.
U slučaju programirane upotrebe preko vode za zalivanje (fertirigacija), količina primene ovog đubriva unosi se rastvorom koncentracije do 0,1%, a folijarno rastvorom koncentracije 0,3-0,5%.
Vreme primene: u fazama intenzivnog razvoja vegetativne mase biljaka.

NAČIN PRIMENE

Programiranom primenom potrebnih količina đubriva putem vode za zalivanje po celoj površini ili lokalno (zalivanjem „kap po kap“), i folijarno, u kombinaciji ili bez kombinacije s odgovarajućim zaštitnim sredstvima. U slučaju folijarne primene sa zaštitnim sredstvima, treba poštovati pravilo rasporeda rastvaranja: voda – đubrivo – zaštitno sredstvo.
Broj tretiranja u toku godine zavisi od zahteva gajenih biljaka, sastava zemljišta, supstrata i predloženih načina primene, što najčešće podrazumeva više puta tokom godine.

Karakteristike

ASFERT 2 je NPK đubrivo sa povećanim sadržajem azota i namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, na otvorenom polju i zaštićenom prostoru.
Brojni fiziološki i biohemijski procesi u biljkama zavise od sadržaja azota. Kao gradivni element, azot učestvuje u građi proteina, nukleinskih kiselina, hlorofila i enzima.
ASFERT 2 se primenjuje u periodu najveće potrebe biljke za azotom i to u fazi intenzivnog rasta, formiranja listova, cvetova i plodova. Kako azot ne stvara trajne rezerve u zemljištu, padavinama i spuštanjem zemljišne vlage dolazi i do spuštanja azota u dublje slojeve.
Primena ASFERT 2 u fazama rasta vegetativne mase pospešuje rast korena, stabla, lisne površine, povećava otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine i bolestima.
Optimalna snabdevenost biljke azotom preduslov je za postizanje visokog kvaliteta i prinosa biljaka.

 

ETIKETA & MSDS