Bifenicus 200 FS - insekticid za tretman semena

You are here

Bifenicus 200 FS

Bifenicus 200 FS

Tehničke informacije

Aktivna materija: 
Bifentrin 200 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Klasifikacija rezistentnosti: 
3A
Pakovanje: 
50 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Primena

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za tretiranje semena kukuruza

KUKURUZ: za suzbijanje larvi žičara (Elateridae), u količini od 0,3 l na 100 kg semena.
Vreme primene: u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije bifentrin mogu da se primenjuju istovremeno sa setvom, tretiranjem u redove ili inkorporacijom na 10 cm dubine zemljišta.

SUNCOKRET: bifentrin se u našoj zemlji koristi i za tretiranje semena suncokreta u količini od 0,2 l na 100 kg semena.
Vreme primene: u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

NAČIN PRIMENE

Preparat se primenjuje u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena uz dodatak 600-700 ml vode/100 kg semena.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Bifenicus 200 FS može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Ne mešati sa preparatima alkalne reakcije i onima koji sadrže alkohole i glikole.

Karakteristike

Bifenicus 200 FS je insekticid za tretiranje semena kukuruza neposredno pred setvu. Aktivna materija bifentrin pripada grupi piretroida, koji imaju kontaktno i digestivno delovanje. Deluje na centralni i periferni nervni sistem, izaziva poremećaj nervnih impulsa, paralizu insekata i brzo uginuće. Usled slabe rastvorljivosti u vodi, bifentrin nema mogućnost da se usvaja u biljno tkivo, pa nema uticaja na klijanje semena.
Bifenicus 200 FS formira zonu zaštite na površini semena i štiti ga od zemljišnih štetočina, čuva sklop i obezbeđuje ujednačen porast u prvim fazama rasta i razvoja.

NAPOMENA

Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja. Ne sme ostaviti na površini zemljišta.

 

ETIKETA & MSDS