Breskva i nektarina - Breskvina štitasta vaš [i](Pseudaulacaspis pentagona)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Breskvina štitasta vaš [i](Pseudaulacaspis pentagona)[i]

Opis: 

Dudova štitasta vaš je polifagna vrsta koja izaziva štete na koštičavim voćnim vrstama, posebno na breskvama. Prezimljava oplodjena ženka na stablu, granama ili u pukotinama kore. Početkom listanja ženka se aktivira i polaže jaja ispod štitića. Piljenje larvi počinje posle desetak dana. Ispiljene larve se kreću po biljci i traže povoljno mesto za pričvršćivanje i ishranu.
Suzbijanje se sagledava u praćenju početka piljenja i traženja mesta za ishranu pokretnih formi, koje traje mesec dana. Tada se koriste kontaktni preparati kao što su Imidan 50 WP, Savanur EC, Saturn 250 EC, u razmaku od 10 dana. Zbog ekoloških niša u voćnjaku i nemogućnosti kvalitetnog kontakta sa štitastim vašima obavezno se izvodi dopunsko tretiranje mužjaka.