Breskva i nektarina - Zelena breskvina vaš [i](Myzus persicae)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Povezani proizvodi

Zelena breskvina vaš [i](Myzus persicae)[i]

Opis: 

Zelena breskvina vaš je vektor velikog broja virusa, pa predstavlja primarnu štetočinu. Prezimljava u stadijumu jaja na kori pupoljaka. Iz prezimelih jaja u proleće se izležu osnivačice, vivaparne beskrilne ženke. Ishranom na cvetnim pupoljcima, a kasnije i listovima, utiču na opadanje tek zametnutih plodova, deformisanje lisne mase i zastoj u porastu mladara. Tokom proleća i leta razvija se nekoliko generacija viviparnih ženki, a tokom jeseni pojavljuju se i mužjaci. Posle kopulacije polažu oplodjena jaja koja prezimljavaju.
Osnovna mera njihovog suzbijanja je zimsko prskanje. Dodatno suzbijanje može se obaviti rano u proleće preparatom Gestikal 240 SC, tretiranjem na početku formiranja kolonija.