Challenge® 600 | Agrosava

You are here

Challenge® 600

Challenge® 600

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Aclonifen 600 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Difeniletri F3 (11)
Pakovanje: 
12 x 1 L
Proizvođač: 
Bayer

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene u suncokretu, luku i krompiru.

Primena

Herbicid za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja, u usevu suncokreta, luka i krompira.

SUNCOKRET: u količini od 4 l/ha (40 ml na 100 m2).

CRNI LUK IZ SEMENA: u količini od 2,5 l/ha (25 ml na 100 m2).
Punu dozu herbicida je idealno primeniti u manjim količinama, iz nekoliko puta, tako da u zbiru ne pređe dozu od 2,5 l/ha, i uz dodavanje partnerskih herbicida.

KROMPIR: u količini 2,5 – 4 l/ha (25 – 40 ml na 100 m2).

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva (faze 00 – 09 BBCH skale). Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2).

Spektar delovanja na širokolisne korove u količini od 2,5 l/ha kao što su: gorušica poljska (Sinapis arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tušt obični (Portulaca oleraceae), čistac veliki (Stachys annua) i štir obični (Amaranthus retroflexus).
Spektar delovanja na širokolisne korove u količini od 4 l/ha kao što su: dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), lipica teofrastova (Abutilon teophrasti), tušt obični (Portulaca oleraceae), čistac veliki (Stachys annua) i štir bljutavi (Amaranthus blitoides);
uskolisne korove kao što su: livadarka jednogodišnja (Poa annua), svračica crvena (Digitaria sanguinalis) i muhari (Setaria spp.).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Karakteristike

Aklonifen, aktivnu materiju preparata Challenge® 600 korovske biljke usvajaju hipokotilom, kotiledonima, koleoptilom (ali ne i korenom). Deluje kao inhibitor dva enzima koji učestvuju u procesu sinteze hlorofila i sinteze karotenoida. Kao rezultat delovanja, kod osetljivih korova javljaju se simptomi hloroze – izbeljivanja. Aklonifen najjače delovanje ispoljava kod tek izniklih korova i kod onih koji se nalaze u ranim fazama razvoja, ne sprečavajući pritom klijanje korova, već kontroliše rast i razvoj izdanaka. Iz tog razloga, primena ovog herbicida preporučena je pre nicanja useva.

NAPOMENA

Challenge® 600 je potrebno primeniti uniformno, na dobro pripremljenom zemljištu, tako da dođe do obrazovanja herbicidnog filma. Inkorporacija bi značajno umanjila herbicidnu aktivnost. Primenjen kao rani POST EM tretman, Challenge® 600 uspešno suzbija neke širokolisne korove u uzrastu ponika. Kada je u pitanju proizvodnja luka iz semena, prva primena u PRE EM tretmanu se preporučuje u dozi 0,3 – 0,5 l/ha (zavisno od strukture zemljišta) i u kombinaciji sa herbicidom na bazi pendimetalina. Tek posle razvijenog prvog pravog lista nastaviti sa primenom Challenge® 600 u podeljenim količinama primene 0,3 – 0,5 l/ha u kombinaciji sa drugim herbicidima (fluroksipir, klopiralid...).

NEŽELJENI EFEKTI

Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitaricama. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, tri nedelje nakon primene, mogu se sejati kukuruz, soja, pasulj i sirak uz prethodnu obradu zemljišta.