Chemical Agrosava dobila nagradu "Ambassador of respect" u Americi | Chemical Agrosava

You are here

Chemical Agrosava dobila nagradu "Ambassador of respect" u Americi

U periodu od 21. do 25. jula 2014. održan je 24-ti po redu Environmental Respect Award (http://www.environmentalrespect.com) - Program u organizaciji kompanija DuPont, CropLife i Farm Chemicals International u Vilmigtonu, država Delaver, SAD.
Cilj programa je:

  • Pronalaženje i promovisanje kompanija koje će biti uzor u primerima dobre bezbedonosne prakse u oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu i koje će biti spremne da to uvedu i primene u ponašanju kupaca, dobavljača, zaposlenih i u široj društvenoj zajednici
  • Razmena mišljenja, iskustva i dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine širom sveta

Kompanije koje su konkurisale bile su u obavezi da dokažu najviši nivo posvećenosti, kao i inicijativu za razvojem novih projekata i usavršavanjem postojećih u oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu. Svaka kompanija je predstavljala svoju zemlju.
Predmet ocenjivanja obuhvatao je:

  • Razvoj novih proizvoda, edukaciju krajnjih korisnika o pravilnoj primeni sredstava za zaštitu bilja, ali i da definiše rizike po životnu sredinu usled loše primene
  • Energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
  • Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom i edukaciju krajnjih korisnika o povratu ambalažnog otpada
  • Reagovanje u vanrednim situacijama, obuku zaposlenih i svih ostalih na lokaciji Chemical Agrosava
  • Edukaciju zaposlenih vezano za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine
  • Inovacije
  • Društvenu odgovornost

Kako je kompanija DuPont dugogodišnji poslovni partner Chemical Agrosavi, ukazala je poverenje i pozvala je da se kandiduje i predstavi svoj sistem, kao i Srbiju.
Preko dostavljenih odgovora i materijala koji je bio podrška (sajt Chemical Agrosava -  www.agrosava.com, fotografije i video zapisi na sajtu www.youtube.com), konkursna komisija je proverila sve kompanije i ocenila da je Chemical Agrosava ispunila najviše zahteve i osvojila je prvo mesto u Evropi.
Nagrada za uspešnu realizaciju i prvo mesto u Evropi je titula Ambassador of Respect tj Ambasadori poštovanja. Kristalna plaketa je dodeljena 24.07.2014. na završnoj svečanoj večeri u kristalnoj dvorani hotela ,,Dupont“ u Vilmingtonu, država Delaver.
Osim Chemical Agrosave, koja je predstavljala Srbiju i Evropu, ceremoniji dodeljivanja nagrade prisustvovalo je ukupno 17 kompanija iz SAD, Australije, Indije, Južne Koreje, Filipina, Perua, Brazila, Argentine, Rusije i Turske.
Tokom boravka u kompaniji DuPont u Vilmingtonu, organizator je učesnicima obezbedio bogat kulturni i edukativni program.
Prvog dana, svaka od kompanija imala je predviđeno vreme za predstavljanje svoje države i kompanije iz koje dolazi. Na taj način su se svi učesnici upoznali i sprijateljili.

Drugog dana boravka učesnici su imali prilike da se upoznaju i vide inovacije na oglednom polju Cheasapeake Farms, MD Maryland (http://www2.dupont.com/Production_Agriculture/en_US/knowledge_center/ChesapeakeFarmsDirections.html) .
Ukupna površina ovog kompleksa zahvata 3.300 hektara. Na njima se obavlja istraživanje i razvoj poljoprivrednih proizvoda, kao i dobra upravljačka praksa u uvođenju i kontroli primene novih sredstava za zaštitu bilja.

Dobitnik nacionalne nagrade iz oblasti zaštite životne sredine od strane DuPonta u 2010. godini, kompanija Willard Agri-Service, bavi se proizvodnjom veštačkih đubriva i ona je ugostila učesnike projekta.
Prilikom posete kompaniji mogle su se videti inovacije u oblasti proizvodnje, prodaje i primene veštačkih đubriva i mikroelemenata u poljoprivredi, ali i dobru praksu prema kupcima, kako bi smanjili rizike od primene preparata, loš uticaj na životnu sredinu i povećali profit. Preko GPS prikupljaju se podaci o kupcima, vrši analiza na osnovu koje stručni saradnici kompanije donose važne odluke o primeni preparata na tom terenu. Misija kompanije je da obuči krajnje korisnike da koriste ove usluge, jer će na taj način svaki kupac pojedinačno dobiti adekvatnu  podršku za primenu preparata.
Prilikom posete DuPont Stine-Haskell Research Centar tj. Centaru za istraživanje i razvoj novih proizvoda saznali smo da ovaj istraživački centar zapošljava 500 ljudi i da je potrebno 4 do 5 godina istraživanja i više miliona dolara da bi određeni proizvod nastao i došao do krajnjeg korisnika.
Takođe, obilazak muzeja, biblioteke Hagley (http://www.hagley.org/) pokazuje primer rane američke industrije, gde se mogu videti obnovljeni mlinovi, dočarati radnička zajednica tog perioda, ali i porodični vrt i kuća porodice DuPont u tom periodu.
Na osnovu iskustva koje imamo, onoga što smo videli i naših ciljeva ispunićemo moto Chemical Agrosava: “Život u sigurnim rukama”.