Dan polja u Bapskom Polju | Chemical Agrosava

You are here

Dan polja u Bapskom Polju

Dana, 23. avgusta na imanju Miljka Lukovića u Bapskom Polju (opština Kraljevo), okupili smo proizvodjače i predstavili AS hibride u uslovima navodnjavanja.

Pored 6 hibrida u ogledu za ovu godinu, našao se i jedan silažni hibrid AS 160 zbog potrebe proizvodjača.

Najveću pažnju su privukli hibridi AS 507, AS 72 i AS702. Iskoristili smo priliku da prezentujemo plan i program zaštite ratarskih useva, kao i sorte pšenice za predstojeći deo sezone.