Dan polja u Pančevu | Chemical Agrosava

You are here

Dan polja u Pančevu

Dana, 4. septembra, održan je Dan polja AS hibrida kukuruza u Pančevu u saradnji sa kolegama iz PSS Institut Tamiš.
Predstavljene su prednosti AS hibridi-a i noviteti za proizvodnju kukuruza u narednoj sezoni.