Dekada | Chemical Agrosava

You are here

Dekada

Dekada

Tehničke informacije

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Boksalid 500 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
7
Pakovanje: 
250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka, jagoda – 7 dana
Vinova loza – 28 dana

Primena

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u zasadima jabuke, jagode, vinovoj lozi, usevu suncokreta i uljane repice

JABUKA:

  • u količini 0,375-0,6 l/ha, uz utrošak 1000-1500 l vode.

Vreme primene: preventivno, od početka do kraja cvetanja.

JAGODA:

  • u količini 1-1,2 l/ha uz utrošak 300-600 l vode.

Vreme primene: preventivno, od početka do kraja cvetanja.

VINOVA LOZA:

  • u količini 1-1,2 l/ha uz utrošak 600-1000 l vode.

Vreme primene: preventivno, od kraja cvetanja do omekšavanja bobica. 

Primenjuje se dva puta u toku godine na istoj površini.

ULJANA REPICA

  • u količini 0,4-0,8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotina sclerotiorum).

Vreme primene: pojednačni cvetni pupoljci vidljivi ali još uvek zatvoreni (BBCH 57) do kraja cvetanja (BBCH 69).

SUNCOKRET

  • u količini 0,4-0,8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotina sclerotiorum).

Vreme primene: prvo tretiranje tokom butonizacije (BBCH 55-59) i drugo tretiranje u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa drugim fungicidima, ali pre primene obavezno proveriti kompatibilnost preparata. Ne meša se sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma, dodina i cipermetrina.

Karakteristike

Dekada je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje mrke pegavosti (Alternaria alternata) u zasadima jabuke i sive plesni (Botrytis cinerea) u zasadima jagode i vinove loze.

NAPOMENA

Način primene je folijarno ili orošavanjem.

FITOTOKSIČNOST

Zbog formulacije u kojoj se nalazi nije zabeležena fitotoksičnost na gajeni usev.

ETIKETA & MSDS