Lubenica - Puževi | Agrosava

You are here

Suggested products

Puževi

Galerija: 
Opis: 

Puževi mogu biti ozbiljne štetočine povrtarskih useva, posebno u godinama sa dosta vlažnosti, na mestima blizu reka, obodima šuma, u staklenicima i plastenicima. Dan provode u zaklonima, a hrane se početkom večeri i noću. Štete mogu da naprave puževi bez kućice (golaći), a ređe puževi sa kućicom. Hrane se grickanjem lišća, rasada povrća i plodovima. Ishranom na listovima ostavljaju i tragove sluzi.

Suzbijanje puževa pored mehaničkog sakupljanja ili postavljanja prepreka, može se izvoditi primenom preparata Pužomor Fe pelete. Primenjuju se na početku pojave puževa ili kada se uoče prvi simptomi oštećenja na biljkama, u ranim jutarnjim ili večernjim satima ili pred kišu, kada puževi izlaze iz skloništa. Ako se puževi jave pre setve,  preparat se primenjuje pomoću depozitora đubriva. Posle setve preparat se razbacuje ručno oko biljaka.