Zaštita kukuruza - program zaštite - agrosava

You are here

Zaštita kukuruza

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Tretiranje semena  
Repelent za ptice
Štetočine u zemljištu
Royal® Flo 150 ml/25 000 semena ili
Bifenicus 200 FS 300 ml/100 kg

Posle setve,
a pre nicanja

 
Jednogodišnji travni i
širokolisni korovi
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Zeazin 1,5-2 l/ha
Posle nicanja,
po pojavi
odraslih formi
Kukuruzna pipa Savanur EC 1,5 l/ha
Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti sledeće kombinacije preparata:
Faza 3-5
listova
Širokolisni korovi  
 
Maton 0,5-0,7 l/ha ili Colosseum 0,5-0,7 l/ha samostalno
ili u kombinaciji sа preparatom Zeazin 1-1,3 l/ha
(ako Zeazin nije korišćen posle setve, а pre nicanja)
ILI
Faza 3-7
listova
Širokolisni korovi Tvister 2-2,3 l/ha
ILI
Faza do 8
listova
Širokolisni korovi  
Intermezzo 0,15-0,25 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha
ili Pretendo 1-1,2 l/ha
 
Faza 3-8 listova  
Divlji sirak, uskolisni
i neki širokolisni korovi
Nikosav 1-1,25 l/ha
Početak
metličenja
Kukuruzni plamenac
(Ostrinia nubilalis)
Bifenicus 0,2-0,3 l/ha ili
Fastac® 10 EC 0,2 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha