Zaštita kupine | Chemical Agrosava

Zaštita kupine

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Neposredno
pred početak
vegetacije
 
Bolesti stabla
 
Bakarno ulje 1,5%
Bubrenje
pupoljaka
Bolesti stabla   Everest 0,4-0,5% 
Početak listanja Eriofidne grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Bolesti lista i stabla Delan® 700 WG 0,7 kg/ha
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Žuta rđa stabla Teatar plus 0,75 l/ha
Malinina buba
Cvetojed
Bifenicus  0,5 l/ha ili
Savanur EC 1-1,2 l/ha
Početak cvetanja Siva trulež Dionis 1,5 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha 
Puno cvetanje Siva trulež Signum® 1,5-1,8 kg/ha
Precvetavanje Siva trulež
 
Dekada 1,2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Amino 3 l/ha

10-14 dana
pred berbu

Žuta rđa lista i stabla   
Folicur® 250-EW 1 l/ha ili
Zato® 50 WG 0,15 kg/ha
Folijarna ishrana Wuxal®  Magnesium 2,5-3 l/ha
7 dana pre
berbe
Siva trulež Teldor® 500 SC 1-1,5 l/ha
Azijska voćna mušica Plures 0,5-0,7 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha
Posle berbe  
Bolesti lista i stabla
(Didymella applanata,
Septocyta ruborum)
Different 250 EC 0,3 l/ha  +
Niveral 0,7 l/ha
Eriofidne grinje Todome® 24 SC 1 l/ha
7-10 dana kasnije Bolesti lista i stabla
 
 
Duofen 1 l/ha +
Mankosav 80 WP 2 kg/ha

 

Malinina muva galica Premijer 0,5 l/ha
Tokom
oktobra
 
Bolesti stabla i lista
Bolje odrvenjavanje izdanaka
Everest 0,4-0,6%