Zaštita paprike | Agrosava

You are here

Zaštita paprike

Vreme primene Razlog tretiranja Izbor preparata Faze
Pre setve ili
sadnje
Dezinfekcija zemljišta Basamid® Granulat 30-60 g/m2
Podzemne štetočine
(rovci)
Saturn Terra 15-20 kg/ha u redove ili
Present 15 kg/ha
Zaštita
rasada  
Poleganje rasada Leutar 0,06% l/ha
(zalivanjem leja)
Plamenjača
Bakterioze Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%
Lisne vaši Šiman 200 SP 0,025%
Prirodni biostimulator rasta Wuxal® Ascofol 3 l/ha

Pre
rasađivanja

Jednogodišnji travni i
širokolisni korovi

Marker 4-6 l/ha ili

Stomp® Aqua 2,5-3 l/ha

3 – 5
razvijenih
listova na
glavnom stablu
Crna pegavost Leonida 0,6 l/ha
(na otvorenom polju)
Plamenjača Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
(u zaštićenom prostoru)
Lisne vaši Šiman 200 SP 0,025%
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Mikroelementi Wuxal® Microplant 2 l/ha

6 – 8
razvijenih
listova na
glavnom stablu

Crna pegavost

Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha
Plamenjača
 
Bakterioze Everest 4 l/ha
Lisne vaši Šiman 200 SP 0,025%
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Stimulacija rasta plodova i 

nakupljanje hranljivih materija

Wuxal® Calcibor 2 l/ha
Rast i razvoj
plodova
Crna pegavost Image 0,8 l/ha
Siva trulež  Diverto 1 l/ha + Aserija 1 l/ha

Lisne vaši i bela leptirasta vaš

(u zaštićenom prostoru)

Sivanto® Prime 0,6 l/ha ili 

Alkazar 1 l/ha

Žuti paučinar

Amon 020 EW 1 l/ha ili

Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Hranivo sa visokim

sadržajem kalcijuma

Wuxal® Aminocal 0,25%
Tokom
zrenja 
Crna pegavost Everest 4 l/ha  +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Plamenjača
Bakterioze
Siva trulež Aserija 1 l/ha
Sovice Plures 0,8 l/ha
Žuti paučinar Acramite 480 SC 0,25 l/ha
Bela leptirasta vaš
(u zaštićenom prostoru)
Sivanto® Prime 0,75 l/ha