Gorušica [i](Sinapis arvensis)[/i] | Agrosava

You are here

Gorušica [i](Sinapis arvensis)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Gorušica je jednogodišnja biljna vrsta iz familije krstašica Brassicaceae. Raste u visinu do 80 cm, a stablo je razgranato i prekriveno krutim maljama. Listovi su nazubljeni, takođe prekriveni krutim dlakama. Cveta u junu i julu. Jedna biljka može da proizvede do 20000 semenki koje zadržavaju klijavost do 10 godina. Seme je lako i veoma se lako osipa. Niče od proleća do kasne jeseni. Biljka preko zime izmrzne, seme je sposobno da klija na temperaturama od 2°C, a hlađenjem se povećava klijavost semena. Kao korov se javlja na svim tipovima zemljišta, a najviše na bogatim humoznim. Više joj odgovaraju alkalna od kiselih zemljišta. Čest je korov u strnim žitima i veoma jak kompetitor, jer se često javlja u velikom broju. Raste i na ruderalnim staništima. Otrovna je za stoku, nadražuje probavne organe kod goveda i smanjuje kvalitet mleka. Seme gorušice je otrovno i za ptice. Sama biljka je domaćin i prenosnik nekih biljnih bolesti i nematoda.