Zaštita borovnice | Agrosava

Zaštita borovnice

VREME PRIMENE RAZLOG TRETIRANJA IZBOR PREPARATA FAZE
Početak
vegetacije
Bolesti stabla Everest 0,4-0,5%
Početak
listanja
Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka
(Monilinia vaccinii-corymbosi)
Diverto 0,75 l/ha
Lisne vaši Calypso® 480 SC
25 ml/100 l vode
Gubar
Mrazovac
Izduživanje
izdanaka
Plamenjača korena i stabla
(Phytophthora cinnamomi)
Leonida 1,5 l/ha (zalivanjem)

Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka
(Monilinia vaccinii-corymbosi)

Aserija 1 l/ha +
Teatar plus 1 l/ha
Izumiranje, rak i sušenje izdanaka
(Phomopsis vaccinii)
Folijarna ishrana Wuxal® Microplant 1,5 l/ha
Početak
cvetanja
Monilinia vaccinii-corymbosi Signum® 1-1,5 kg/ha
Botrytis cinerea
Phomopsis vaccinii
Alternaria sp.
Folijarna ishrana Wuxal® Ascofol 1,5 l/ha
40% cvetova
otvoreno
Monilinia vaccinii-corymbosi Aserija 1 l/ha + Diverto 1 l/ha
Botrytis cinerea
Rak izdanaka
(Botrysphaera dothidea)
Folijarna ishrana Wuxal® Boron plus 0,5 l/ha
80% cvetova
otvoreno
Monilinia vaccinii-corymbosi

Aserija 1 l/ha + Ciporedex® 1 l/ha

Wuxal® Microplant 2 l/ha

Botrytis cinerea
Botrysphaera dothidea
Sazrevanje
plodova
Trulež plodova Teldor® 500-SC 1,5-2 l/ha
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 2,5-3 l/ha

Posle berbe

(avgust-septembar)

Bolesti lista i stabla

Teatar plus 1,25 l/ha

Wuxal® Microplant 2 l/ha

Tokom oktobra Bolesti lista i stabla Everest 0,5 %
Bolje odrvenjavanje izdanaka
Plamenjača korena i stabla borovnice Leonida 1,5 l/ha (zalivanjem)