Diverto | Agrosava

You are here

Diverto

Diverto

Technical information

Product category: 
Аctive ingredient: 
Ciprodinil 300 g/l
Formulation: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Classification of resistance: 
9
Packaging: 
50 ml, 1/1
Manufacturer: 
Chemical Agrosava

Karenca:

Jabuka - 3 dana

Višnja, breskva, šljiva - 7 dana

Stone sorte vinove loze - 7 dana

Vinske sorte vinove loze - 21 dan

Application

Sistemično preventivni fungicid koji se koristi u zasadima jabuke, višnje, breskve, šljive i vinove loze.

 • Jabuka: suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u količini 0,75 – 1,0 l/ha (7,5 – 10 ml na 100 m²).
  • Vreme primene: preventivno tokom perioda askospornih zaraza, a pre ostvarene infekcije, od faze kada su vidljivi prvi listovi, do faze kada su plodovi jabuke dostigli veličinu 10 mm (faze 11-71 BBCH).
 • Višnja: suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²).
  • Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (faze 59-65 BBCH).
 • Breskva: suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²).
  • Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (faze 59-65 BBCH).
 • Šljiva: suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini 0,5 - 0,75 l/ha (5 – 7,5 ml na 100 m²).
  • Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (faze 59-65 BBCH).
 • Vinova loza: suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,25 – 1,5 l/ha (12,5 – 15 ml na 100 m²).
  • Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, od faze kada je cvast jasno vidljiva do početka sazrevanja bobica (faze BBCH 53-81).

Mogućnost mešanja

Kada se preparat primeni prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti.

Characteristics

Diverto je sistemični fungicid na bazi aktivne materije ciprodinil, koja pripada grupi anilinpirimidina, inhibitora metionin biosinteze.

Ova grupa ispoljava jako preventivno delovanje koje je zasnovano na inhibiciji izduživanja klicine cevi tokom klijanja spora, formiranja apresorija i rasta micelije. Prodiranje i proces infekcije patogena u tkivo domaćina je takođe mesto delovanja ove hemijske grupe.

Ciprodinil kao sistemični fungicid se transportuje u apoplast listova, što rezultira inhibicijom kasnijih faza patogeneze, kao što su formiranje haustorija, međućelijski rast mecelije i sporulaciju. Iz tog razloga ciprodinil ispoljava kurativno delovanje na V.inaequalis do 3 dana posle infekcije, dok na kasnije faze i klijanje spora ne deluje. 

Preparat Diverto se može mešati sa većinom preparata koji se primenjuju u zaštiti voća. Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema negative efekte na biljke.

ETIKETA & MSDS