Marker | Agrosava

You are here

Marker

Marker

Technical information

Product category: 
Аctive ingredient: 
Pendimetalin 330 ± 16,5 g/l
Formulation: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Classification of resistance: 
3 (K1)
Packaging: 
250 ml; 1/1; 10/1
Manufacturer: 
Chemical Agrosava

Karenca:

krompir, luk – obezbeđena vremenom primene

Application

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu krompira i luka.

Usevi: krompir i luk

Količina primene: krompir i luk: u količini 5 – 6 l/ha.

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva

Primenjen u količini 5 – 6 l/ha preparat Marker dobro suzbija sledeće korove:

  • Uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).
  • Širokolisni korovi: običan štir (Amaranthus retroflexus), lipica teofrastova (Abutilon treophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik (Polygonum persicaria), tušt (Portulaca oleracea), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) i gorušica poljska (Sinapis arvensis).
  • Preparat je ispoljio slabu efikasnost na tatulu (Datura stramonium), kereće grožđe (Solanum nigrum) i poponac (Convolvulus arvensis).

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa drugim aktivnim materijama u cilju proširenja spektra delovanja. U slučaju primene u tankmiksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija.

Characteristics

Preparat Marker je selektivni, sistemični herbicid na bazi aktivne materije pendimetalin. Slabo je rastvorljiv u vodi, prilikom primene formira herbicidni film koji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od korova. Korovi ga usvajaju preko korena i listova, aktivna materija zaustavlja ćelijsku deobu, što dovodi do brzog odumiranja korova. 

Preparat je ispoljio izuzetnu efikasnost u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova, kao što su sirak iz semena (Sorghum halepense) i muhari (Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis).

Pored ostalih širokolisnih korova ispoljio je veoma dobru efikasnost na teofrastovu lipicu (Abutilon treophrasti) i u tom pogledu je u prednosti u odnosu na sve pre-emergance herbicide koji se mogu primeniti za istu namenu. 

Preparat Marker je izuzetno selektivan, nema fitotoksičnosti ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i u vreme nepovoljnih klimatskih uslova. U slučaju preoravanja useva posle primene preparata Marker, na istoj površini može se sejati kukuruz. 

ETIKETA & MSDS