Pšenica - Štir bljutavi [i](Amaranthus blitoides)[/i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Štir bljutavi [i](Amaranthus blitoides)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Štir bljutavi je jednogodišnja zeljasta biljka sa jakim vretenastim korenom iz familije Amaranthaceae. Stablo je poleglo i dužine je oko 50 cm. Cveta od jula do oktobra. Listovi i stabljika mogu imati crvenkastu boju. Uspeva na rastresitim zemljištima bogatim hranljivim materijama. Kao korov se javlja na ruderalnim staništima, okopavinama, povrtnjacima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.