Pšenica - Žitna pijavicа [i](Lema melanopus)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Žitna pijavicа [i](Lema melanopus)[i]

Galerija: 
Opis: 

Žitna pijavica je najčešća štetna vrsta na strnim žitima. Ishranom na listovima prave karakteristična oštećenja u vidu traka. Štete prave larve i imago. Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima.
Optimalno vreme za suzbijanje je po pojavi prvih simptoma oštećenja, odnosno kada su prisutne mlade larve, primenom preparata Fastac® 10 EC, Bifenicus ili Plures.