Pšenica - Kamilica [i](Matricaria chamomilla)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Kamilica [i](Matricaria chamomilla)[i]

Galerija: 
Opis: 

Kamilica je jednogodišnja biljka sa razgranatim stablom visine do 40 cm, karakterističnog mirisa. Iako se uzgaja kao lekovita biljka, zbog svoje rasprostranjenosti prisutna je i kao korov na ruderalnim staništima, u žitaricama, čak i na neplodnim zemljištima gde se često javlja u velikom broju.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.