Pšenica - Kravlja trava ili poljska čestika [i](Thlaspi arvense)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Kravlja trava ili poljska čestika [i](Thlaspi arvense)[i]

Galerija: 
Opis: 

Kravlja trava ili poljska čestika je zeljasta biljka iz familije Brasicaceae. Stabljika je uspravna i naraste do 50 cm u visinu. Klija u proleće, ali i u jesen. Pogoduje joj zemljište bogato hranljivim materijama. Cvetovi su mali i beli skupljeni u cvasti. Cveta od aprila do avgusta. Jedna biljka daje oko 900 semena koja klijaju u temperaturnom rasponu od 2 do 30 stepeni, a klijavost zadržava oko 30 godina. Kao korov se može naći u vrtovima, oranicama i na ruderalnim staništima.  
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.