Pšenica - Kukuruzni plamenac [i](Ostrinia nubilalis)[i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Kukuruzni plamenac [i](Ostrinia nubilalis)[i]

Opis: 

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina, registrovana na oko 220 biljnih vrsta. Najveće štete nanosi kukuruzu, ali postaje sve značajniji problem na drugim ratarskim usevima, povrću i voću. Štete pravi gusenica koja se hrani na parenhimu lista, srži stabla, metlici, klipu kukuruza ili na plodovima, mahuni, čauri, semenu drugih domaćina. Kukuruzni plamenac u našim uslovima ima dve generacije godišnje, sa mogućnošću pojave i treće. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice, u stabljici i kočanki ili u zemljištu u delovima isečene  zaorane kukuruzne stabljike. Gusenice se s proleća, u maju, pretvaraju u lutke, a ovaj stadijum traje 2 do 3 nedelje. Odrasli insekti lete noću. Leptiri jaja polažu u grupama, najčešće na naličje lišća. Embrionalno razviće traje 5–7 dana, a potom se pile gusenice koje prolaze kroz 5 larvenih stupnjeva. Odrasle gusenice će obrazovati lutke iz kojih će se tokom avgusta pojaviti leptiri.   
Suzbijanje kukuruznog plamenca moguće je jedino primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera. Preduslov za smanjenje brojnosti je dobro zaoravanje žetvenih ostataka, duboko oranje i suzbijanje korova. Hemijsko suzbijanje na semenskom i kukuruzu šećercu je redovna agrotehnička mera, a sve češće je i na merkantilnom. Optimalno vreme za suzbijanje je početak piljenja gusenica, primenom preparata Bifenicus (0,5 l/ha), Fastac® 10 EC (0,3 l/ha), Alverde® 240 SC (0,3 l/ha). Tretman ponoviti kroz 10–14 dana.