Pšenica - Siva pegavost lista pšenice [i](Septoria sp)[/i] | Chemical Agrosava

You are here

Suggested products

Siva pegavost lista pšenice [i](Septoria sp)[/i]

Opis: 

Simptomi se prvo javljaju pri vrhu lista i na najstarijem lišću. Broj pega može biti tako velik da se lišće u potpunosti osuši. Za razvoj sive pegavosti lista potrebna je visoka vlažnost vazduha i kiša na duži vremenski period. Optimalna temperatura za razvoj septorie iznosi 15°C do 20°C stepeni. Prvi simptomi na zaraženom lišću javljaju se 14 do 28 dana od trenutka ostvarenja zaraze, u vidu okruglih braon pega sa crnom tačkicom u sredini.

U povoljnim uslovima pege se šire spajaju i mogu da zahvate ceo list koji propada. Blage zime, jaki vetrovi u rano proleće, česte i obilne padavine tokom aprila i maja i setva u ranijim rokovima stvaraju optimalne uslove za pojavu i razvoj ove bolesti.