Suncokret - Čestoslavica persijska [i](Veronica persica)[/i] | Agrosava

You are here

Suggested products

No results

Čestoslavica persijska [i](Veronica persica)[/i]

Galerija: 
Opis: 

Čestoslavica persijska je zeljasta biljka koja često klija tokom jeseni, prezimljava u obliku klijanca i svoj razvoj nastavlja sledeće godine. Grana se od samog korena, a grane su polegle. Od poleglih delova stabla nastaju adventivni koreni. Kao korov se može sresti na svim staništima, osim u šumskim i vodenim ekosistemima.
Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.